ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป้า
1 .
พอใจมาก
66.67  % 
2 .
พอใจ
16.67  % 
3 .
ปรับปรุง
16.67  % 

  ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนผู้ร่วมโหวดทั้งหมด 6 ท่าน