นายชูวิท กุมารสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 24009
Page Views 69425
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิที อาจวิชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า

นายไข่มุก ไตรยวงค์
รองประธานสภาเทศบาล ต.บ้านเป้า

นายบริบูรณ์ อาจวิชัย
สมาชิกสภาและเลขานุการสภาเทศบาล ต.บ้านเป้า

นายคำมาย อาจวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นางเกวลิน สัญจรดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายศักดาชัย ปัททุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายศักดา อาจวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางณัฐกาญจน์ ปัททุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายสมบัติ ไตรยวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายเกรียงไกร อาจวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

-
-

นายสมสมัย วังวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

-
-

นายคำมี ปัททุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑