นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64 | อ่าน 256 ครั้ง)
เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64 | อ่าน 302 ครั้ง)
รายงานแปรบัญญัติร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านเป้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (09 ก.ย. 63 | อ่าน 334 ครั้ง)
อนุมัติให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปีปี 2563 (31 ส.ค. 63 | อ่าน 391 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 2563 (04 ส.ค. 63 | อ่าน 379 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสมัญ 2563 (04 ส.ค. 63 | อ่าน 483 ครั้ง)
เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2563 (22 ก.ค. 63 | อ่าน 304 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ปี2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 303 ครั้ง)
การหนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 338 ครั้ง)
การกำหนดสมัยประชุมสมัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 313 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ปี2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 217 ครั้ง)
การกำหนดสมัยประชุมสมัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2562 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 288 ครั้ง)
มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการ (15 ก.ค. 63 | อ่าน 176 ครั้ง)
กฏหมายที่สำคัญสำหรับการประชุมสภา (15 ก.ค. 63 | อ่าน 5 ครั้ง)
สถานที่ทำงานในสภา (15 ก.ค. 63 | อ่าน 229 ครั้ง)
รายงานประชุมสภา ปี62 (15 ก.ค. 63 | อ่าน 179 ครั้ง)
การหนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 (15 ก.ค. 63 | อ่าน 180 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ปี2562 ( | อ่าน 201 ครั้ง)