นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64 | อ่าน 73 ครั้ง)
เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64 | อ่าน 80 ครั้ง)
รายงานแปรบัญญัติร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านเป้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (09 ก.ย. 63 | อ่าน 132 ครั้ง)
อนุมัติให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปีปี 2563 (31 ส.ค. 63 | อ่าน 122 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 2563 (04 ส.ค. 63 | อ่าน 151 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสมัญ 2563 (04 ส.ค. 63 | อ่าน 203 ครั้ง)
เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2563 (22 ก.ค. 63 | อ่าน 124 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ปี2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 109 ครั้ง)
การหนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
การกำหนดสมัยประชุมสมัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 125 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ปี2563 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 114 ครั้ง)
การกำหนดสมัยประชุมสมัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2562 (16 ก.ค. 63 | อ่าน 160 ครั้ง)
มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการ (15 ก.ค. 63 | อ่าน 73 ครั้ง)
กฏหมายที่สำคัญสำหรับการประชุมสภา (15 ก.ค. 63 | อ่าน 5 ครั้ง)
สถานที่ทำงานในสภา (15 ก.ค. 63 | อ่าน 83 ครั้ง)
รายงานประชุมสภา ปี62 (15 ก.ค. 63 | อ่าน 75 ครั้ง)
การหนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 (15 ก.ค. 63 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ปี2562 ( | อ่าน 79 ครั้ง)