นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเป้าและมอบหมายให้บุคลากรเทศบาลตำบ (20 ก.ค. 64 | อ่าน 132 ครั้ง)
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (06 ก.ค. 64 | อ่าน 157 ครั้ง)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (03 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (03 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศแนวทางช่วยเหลือของประชาชน (03 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (03 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)