นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธรรมนูญโควิด 19 ตำบลบ้านเป้า (29 ก.ย. 64 | อ่าน 72 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (09 ส.ค. 64 | อ่าน 93 ครั้ง)
คำแถลงนโยบาย นายดอนเดช กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า (29 ก.ค. 64 | อ่าน 77 ครั้ง)
จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านเป้า (07 ก.ค. 64 | อ่าน 84 ครั้ง)
ชวนเชิญประชาชนตำบลบ้านเป้าร่วมประเมินเทศบาลตำบลบ้านเป้า (18 พ.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
แบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (01 เม.ย. 64 | อ่าน 50 ครั้ง)
แจ้งให้เจ้าของป้าย/ผู้ครอบครองป้ายภาษี ยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม 2564 นี้นะคะ หากไม่ยืนจะตัดเสียเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด (24 มี.ค. 64 | อ่าน 46 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร 9 มีนาคม 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสภาสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านเป้าและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า (23 ก.พ. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า 2564 (04 ก.พ. 64 | อ่าน 78 ครั้ง)
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า 2564 (04 ก.พ. 64 | อ่าน 117 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมบริจาค วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 1/12/63 (09 ธ.ค. 63 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ โครงการนอนภูดูดาวโต้ลมหนาวกินข้าวอินทรีย์ใบตอง@ภูผาซาน (09 ธ.ค. 63 | อ่าน 62 ครั้ง)
ริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ 4/12/63 (04 ธ.ค. 63 | อ่าน 60 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 10/11/63 (04 ธ.ค. 63 | อ่าน 55 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภทวิชาการ 13/11/63 (04 ธ.ค. 63 | อ่าน 60 ครั้ง)
แผนกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ปี 2563 (09 พ.ย. 63 | อ่าน 83 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงงประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (05 พ.ย. 63 | อ่าน 88 ครั้ง)
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (24 ก.ย. 63 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น (26 ส.ค. 63 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประการเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (24 ส.ค. 63 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลส่วนท้องถิ่น (14 ส.ค. 63 | อ่าน 66 ครั้ง)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 16 ก.ย 63 (21 ก.ค. 63 | อ่าน 52 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (16 ก.ค. 63 | อ่าน 613 ครั้ง)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ.2563 (13 ก.ค. 63 | อ่าน 67 ครั้ง)
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (10 ก.ค. 63 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง...คลิ้กที่นี่ (20 ก.พ. 63 | อ่าน 70 ครั้ง)
เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมจิตอาสา' พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (24 ต.ค. 60 | อ่าน 98 ครั้ง)
ทต.บ้านเป้า ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสูง (23 ต.ค. 60 | อ่าน 126 ครั้ง)