นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรคระบาดที่มาจากหน้าร้อน
โรคอุจจาระร่วม  อาการ  การป้องกัน และกลุ่มเสี่ยง 

     เทศบาลตำบลบ้านเป้า ขอประชาสัมพันธ์โรคระบาดที่มาจากฤดูร้อน  "โรคอุจจาระร่วง" ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหาร น้ำ น้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ การใช้มือหยิบจับของที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปาก  สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงส่วนใหญ่มักเกิดจาก  "ไวรัสโรต้า  และโนโรไวรัส"


โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,10:26   อ่าน 15 ครั้ง