นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ด้วยการตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS
เทศบาลบ้านเป้าขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาล

ดำเนินการประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS

 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/cnb7e0


 


ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  
                                                1.    สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)  ด้านบน
                                                2.    ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP
                                                3.    ระบุรหัสยืนยัน OTP
                                                4.    คลิกเข้าสู่ระบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.04 KB
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,10:53   อ่าน 38 ครั้ง