นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ทำหมันหมาแมว65

ทำหมันหมาแมว65

ลด ละ เลิกบุหรี่

ลด ละ เลิกบุหรี่

งานโฮมเหง้าเผ่าภูไท 2565

งานโฮมเหง้าเผ่าภูไท 2565

มินิมาราธอน 65

มินิมาราธอน 65

กีฬามวลชนสัมพันธ์

กีฬามวลชนสัมพันธ์

9 ธ.ค.วันต่อต้านคอร์รัปชั่น

9 ธ.ค.วันต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมสะท้ินความคิดต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ด้วยการตอบแบบวัด EIT  ด้วยตนเองทางระบบ ITAS

ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมสะท้ินความคิดต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ด้วยการตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS

จิตอาสาเทศบาลตำบลบ้าน

จิตอาสาเทศบาลตำบลบ้าน

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกรักษ์โลก

การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกรักษ์โลก

Example Frame
ข่าวจัดเก็บภาษี
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ส.ค. 64)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนแล (13 ส.ค. 64)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (13 ส.ค. 64)
การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (07 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่ม ติดเท่าที่จำเป็นนะคะ (16 ธ.ค. 63)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการเป็นอันตรา (09 พ.ย. 63)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย (09 พ.ย. 63)
ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 (09 พ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (09 พ.ย. 63)
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (01 ก.ย. 63)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเชียร์ ร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป้า (22 มี.ค. 66)
ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ด้วยการตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS (19 ม.ค. 66)
เชิญร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 (02 พ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิด "90 พรรษา 90 ล้านซีซี" ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (02 มิ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 (02 มิ.ย. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรบ้านคำพี้ หมู่ 4 สายทางเลียบภูผาขาว ช่วงที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรบ้านคำพี้ หมู่ 4 สายทางเลียบภูผาขาว ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ม.ค. 66)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรบ้านคำพี้ ม.4 สายทางเลียบภูผาขาว ช่วงที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (21 ธ.ค. 65)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรบ้านคำพี้ ม.4 สายทางเลียบภูผาขาว ช่วงที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ธ.ค. 65)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อการเกษตรบ้านคำพี้ หมู่ 4 สายทางเลียบภูผาขาว ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (19 ธ.ค. 65)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อการเกษตรบ้านคำพี้ หมู่ 4 สายทางเลียบภูผาขาว ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (19 ธ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 2 ช่วง บ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (บ้านคำพี้-ห้วยน้ำบ่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ก.ค. 65)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 2 ช่วง บ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (บ้านคำพี้-ห้วยน้ำบ่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 ก.ค. 65)
 
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64)
เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64)
รายงานแปรบัญญัติร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านเป้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (09 ก.ย. 63)
อนุมัติให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปีปี 2563 (31 ส.ค. 63)
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 2563 (04 ส.ค. 63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสมัญ 2563 (04 ส.ค. 63)
เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2563 (22 ก.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ปี2563 (16 ก.ค. 63)
การหนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63)
การกำหนดสมัยประชุมสมัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63)
 
ภาพกิจกรรม
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
สอบถามตำแหน่ง กรมณี 07 เม.ย. 65
สอบถามเรื่องงานคับ poomsin 06 ส.ค. 63
 

  
  
  
    


    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
28 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
14 ก.ค. 65
วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65
วันอาสาฬหบูชา
03 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลกษณพระบรมราชินี
15 พ.ค. 65
วันวิสาขบูชา
13 พ.ค. 65
วันพืชมงคล
แบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป้า
พอใจมาก
พอใจ
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 258209
Page Views 599949