นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า

เทศตำบลบ้านเป้า ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง..เชิญคลิ๊กที่ เมนูจัดข่าวซื้อจัด-จัดจ้าง ด้านบน..ครับ 

ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กิจกรรมปลูกหญ้าแพรก ทต.บ้านเป้า

กิจกรรมปลูกหญ้าแพรก ทต.บ้านเป้า

เทศบาลตำบลบ้านเป้าให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

เทศบาลตำบลบ้านเป้าให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

นายอำเภอพบปะโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายอำเภอพบปะโรงเรียนผู้สูงอายุ

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

“เที่ยวสนุก มีทุกสีสัน”

“เที่ยวสนุก มีทุกสีสัน”

บุญผะเหวดตำบลบ้านเป้า

บุญผะเหวดตำบลบ้านเป้า

ทำหมันหมาแมว65

ทำหมันหมาแมว65

ลด ละ เลิกบุหรี่

ลด ละ เลิกบุหรี่

งานโฮมเหง้าเผ่าภูไท 2565

งานโฮมเหง้าเผ่าภูไท 2565

มินิมาราธอน 65

มินิมาราธอน 65

Example Frame
ข่าวจัดเก็บภาษี
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ส.ค. 64)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนแล (13 ส.ค. 64)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (13 ส.ค. 64)
การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (07 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่ม ติดเท่าที่จำเป็นนะคะ (16 ธ.ค. 63)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการเป็นอันตรา (09 พ.ย. 63)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย (09 พ.ย. 63)
ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 (09 พ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (09 พ.ย. 63)
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (01 ก.ย. 63)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิด "90 พรรษา 90 ล้านซีซี" ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (02 มิ.ย. 65)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 (02 มิ.ย. 65)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี (11 พ.ค. 65)
แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง (11 พ.ค. 65)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง (11 พ.ค. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 2 ช่วง บ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (บ้านคำพี้-ห้วยน้ำบ่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ก.ค. 65)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 2 ช่วง บ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (บ้านคำพี้-ห้วยน้ำบ่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 ก.ค. 65)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 มิ.ย. 65)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) (30 มิ.ย. 65)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มิ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16 มิ.ย. 65)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (หมู่4) (17 มี.ค. 65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17 มี.ค. 65)
 
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64)
เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64)
รายงานแปรบัญญัติร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านเป้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (09 ก.ย. 63)
อนุมัติให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปีปี 2563 (31 ส.ค. 63)
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 2563 (04 ส.ค. 63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสมัญ 2563 (04 ส.ค. 63)
เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2563 (22 ก.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ปี2563 (16 ก.ค. 63)
การหนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63)
การกำหนดสมัยประชุมสมัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63)
 
ภาพกิจกรรม
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
เครดิตฟรี คืนยอดเสีย เครดิตฟรี คืนยอดเสีย 06 ส.ค. 65
สอบถามตำแหน่ง กรมณี 07 เม.ย. 65
สอบถามเรื่องงานคับ poomsin 06 ส.ค. 63
 

  
  
  
    


    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
28 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
14 ก.ค. 65
วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65
วันอาสาฬหบูชา
03 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลกษณพระบรมราชินี
15 พ.ค. 65
วันวิสาขบูชา
13 พ.ค. 65
วันพืชมงคล
แบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป้า
พอใจมาก
พอใจ
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 05/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 216883
Page Views 531081