นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลบ้านเป้า
  เมื่อวันที่  26  เมษายน 2566  เทศบาลตำบลบ้านเป้าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า  และประชาชนตำบลบ้านเป้า  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเป้า   ในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  9 รูป 
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2566,16:34   อ่าน 17 ครั้ง