นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม
โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน (Kick Off) ภายใต้การขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี
         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองสูง ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลตำบลบ้านเป้า  จัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน (Kick Off) ภายใต้การขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี  ในวันที่ 25 มกราคม  2566  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 18 ครั้ง