นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม
รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ อปท.ที่มีผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ AA และระดับ A เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดหาร
เทศบาลตำบลบ้านเป้า โดยนายราชิวัฒน์ ปัททุม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,11:30   อ่าน 18 ครั้ง