นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม

ประเมิน LPA พ.ศ.2564
( จำนวน 15 รูป / ดู 84 ครั้ง

ช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์
( จำนวน 18 รูป / ดู 105 ครั้ง

ประชุมสภา วันที่ 9 สิงหาคม 2564
( จำนวน 15 รูป / ดู 70 ครั้ง

ถุงยังชัพผู้กักตัวโควิด-19
( จำนวน 9 รูป / ดู 58 ครั้ง

ปลูกต้นไม้วัดป่าสุวรรณาราม
( จำนวน 17 รูป / ดู 92 ครั้ง

beginning diy บ้านภูถึงบ้านคำพี้
( จำนวน 22 รูป / ดู 138 ครั้ง