นายชูวิท กุมารสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 24001
Page Views 69417
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.59 KB 66
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.85 KB 60
ร้องทุกข์ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.38 KB 68
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.85 KB 123
แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.51 KB 72

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 45
ค่าธรรมเนียมอันตราย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.39 KB 77
ตัวอย่างแบบฟอร์มและหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.76 KB 178
เอกสารประกอบกิจการควบคุมต่างๆ 64
เอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ 53
เอกสารขออนุญาตเกี่ยวกับสรรพากรต่างๆ 51
เอกสารขอทะเบียนพาณิชย์ 169

รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.08 KB 38
2 งานป้องกัน 59 หน้า 27-30 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 63
3 งานบริหารการศึกษา 59 หน้า 31-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.08 KB 39
4 งานระดับก่อนวัยเรียน 59 หน้า 33-34 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 41
5 สาสุข(ล่าสุด) หน้า 35-36 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.17 KB 38
6 สังคมสงเคราะห์ 59 หน้า 37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 35
7 สร้างความเข้มแข็ง 59 หน้า 38-39 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.36 KB 87
8 งานกีฬาและนันทนาการ 59 หน้า 40 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 40
9 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ล่าสุด) หน้า 41-42 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.76 KB 42
10 เกษตร 59 หน้า 43-44 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.73 KB 38
11 แผนงานบริหารงานคลัง (ล่าสุด) หน้า 45-47 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 37
12 แผนงานเคหะและชุมชน (ล่าสุด) หน้า 48-50 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.06 KB 42
13 งานไฟฟ้า - ถนน (ล่าสุด) หน้า 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.56 KB 39
14 งานกำจัดมูลฝอย 59 1 หน้า 52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 39
15 พานิชย์ 59 หน้า 53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.87 KB 46
16 โครงสร้างพื้นฐาน ล่าสุด หน้า 54-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.92 KB 38
17 งบกลาง 59 a หน้า 60-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.46 KB 47

รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานสถานะทางการเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 903.54 KB 38

งานด้านการจัดเก็บรายได้
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 19.26 KB 35
กำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 36

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 24.93 KB 107
ประกาศแนวทางช่วยเหลือของประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 26.46 KB 513
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาช Word Document ขนาดไฟล์ 25.83 KB 233
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 31.18 KB 195

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.46 KB 14

ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว
ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.32 KB 17
ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.34 KB 17
ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.79 KB 25

ประกาศเรียกประชุมสมัยที่ 2 ปี 61
ประกาศเรียกประชุมสมัยที่ 2 ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.74 KB 24

ประมวลจริยธรรม ทต.บ้านเป้า
ประมวลจริยธรรม ทต.บ้านเป้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.16 KB 14