นายชูวิท กุมารสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 04/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 10400
Page Views 34639
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.59 KB 7
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.85 KB 4
ร้องทุกข์ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.38 KB 9
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.85 KB 51
แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.51 KB 10

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 4
ค่าธรรมเนียมอันตราย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.39 KB 14
ตัวอย่างแบบฟอร์มและหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.76 KB 13
เอกสารประกอบกิจการควบคุมต่างๆ 13
เอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ 15
เอกสารขออนุญาตเกี่ยวกับสรรพากรต่างๆ 12
เอกสารขอทะเบียนพาณิชย์ 121

รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.08 KB 5
2 งานป้องกัน 59 หน้า 27-30 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 8
3 งานบริหารการศึกษา 59 หน้า 31-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.08 KB 7
4 งานระดับก่อนวัยเรียน 59 หน้า 33-34 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 9
5 สาสุข(ล่าสุด) หน้า 35-36 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.17 KB 7
6 สังคมสงเคราะห์ 59 หน้า 37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 4
7 สร้างความเข้มแข็ง 59 หน้า 38-39 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.36 KB 52
8 งานกีฬาและนันทนาการ 59 หน้า 40 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 6
9 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ล่าสุด) หน้า 41-42 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.76 KB 9
10 เกษตร 59 หน้า 43-44 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.73 KB 6
11 แผนงานบริหารงานคลัง (ล่าสุด) หน้า 45-47 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 5
12 แผนงานเคหะและชุมชน (ล่าสุด) หน้า 48-50 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.06 KB 8
13 งานไฟฟ้า - ถนน (ล่าสุด) หน้า 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.56 KB 5
14 งานกำจัดมูลฝอย 59 1 หน้า 52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 5
15 พานิชย์ 59 หน้า 53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.87 KB 10
16 โครงสร้างพื้นฐาน ล่าสุด หน้า 54-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.92 KB 6
17 งบกลาง 59 a หน้า 60-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.46 KB 8

รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานสถานะทางการเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 903.54 KB 8

งานด้านการจัดเก็บรายได้
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 19.26 KB 2
กำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 2

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 24.93 KB 5
ประกาศแนวทางช่วยเหลือของประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 26.46 KB 15
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาช Word Document ขนาดไฟล์ 25.83 KB 5
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 31.18 KB 5