นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.29 KB