นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Word Document รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ2562 .docx   ขนาดไฟล์ 52.56 KB
Word Document รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี .docx   ขนาดไฟล์ 50.67 KB