นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.26 KB

Word Document คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.docx   ขนาดไฟล์ 521.28 KB
Word Document แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร.doc   ขนาดไฟล์ 359 KB