นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต