นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB

Word Document   ขนาดไฟล์ 363.43 KB