นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


เดือน

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ตุลาคม     2563       - - -  
พฤศจิกายน 2563 - - -  
ธันวาคม 2563 - - -  
มกราคม 2564 - - -  
กุมภาพันธ์ 2564 - - -  
มีนาคม 2564 - - -  
เมษายน 2564 - - -  
พฤษภาคม 2564 - - -  
มิถุนายน 2564 - - -  
กรกฎาคม 2564        
สิงหาคม 2564        
กันยายน 2564        
รวม