นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สายด่วนร้องทุกข์         เอกสารร้องทุกข์       ร้องเรียน ร้องทุกข์