นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2   ขนาดไฟล์ 1.04 MB