นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.84 KB

Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ขนาดไฟล์ 274.84 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล61   ขนาดไฟล์ 684.18 KB