นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง3ปี2564-2566

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.96 MB