นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB

Adobe Acrobat Document รายงายการจัดซื้อจัดจ้าง.2564   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
Word Document รายงายการจัดซื้อจัดจ้าง.2563.docx   ขนาดไฟล์ 197.97 KB