นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.16 MB

Word Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562-2563   ขนาดไฟล์ 3.95 MB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564   ขนาดไฟล์ 3.16 MB