นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ