นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 548.89 KB

Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563   ขนาดไฟล์ 697.36 KB