นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1000.92 KB

Word Document รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒.doc   ขนาดไฟล์ 654 KB