นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ส่วนงานสำหนักปลัด

 ​