นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ส่วนงานสำนักปลัด

 ​