นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
โครงสร้าง ทต.บ้านเป้า
Word Document โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)   ขนาดไฟล์ 170.08 KB
Adobe Acrobat Document จัดตั้งองค์กรบริหารส่วนตำบล   ขนาดไฟล์ 1.14 MB