นายชูวิท กุมารสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 24/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 6008
Page Views 27116
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเป้า

 
     
   
  นางสาววรรเพ็ญ รักบุญ  
  นักวิชาการศึกษา  
     
นางพลเพ็ชร  จันภูธร
(ครู  คศ.1)
นางสาวนริศรา  จันทราโคตร
(ครู  คศ.1)
นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วศรีนวม
(ครู  คศ.1)
 
     
 
นางสาวอุเบกขา  ไตรยวงค์
(ผู้ช่วย หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
  นางบังอร  ผิวขำ
(ผู้ช่วย หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 
นางณัฐรินทร์  อาจวิชัย
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
  นางสาวประภาภรณ์  สุนทรส
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)