นายชูวิท กุมารสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 23972
Page Views 69388
 
แผนดำเนินงานประจำปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา


  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  2. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุล และแข่งขันได้

  3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

  5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน