นายชูวิท กุมารสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 25/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 16827
Page Views 56710
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

๑. แผนภูมิโครงสร้าง(หน้า24-27)
๒. แผนอัตรกำลัง 3 ปี 2561-2563(1-17,30-34)
๓. แผนอัตรกำลัง 3 ปี ข้อ 8.2 ภาระค่าใช้(หน้า18-20)
๔. แผนอัตรกำลัง 3 ปี ค่าใช่จ่ายข้อ 9(21-23)
๕. แผนอัตรกำลัง 3 ปี ค่าใช่จ่ายข้อ11(28-29)