นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข้อมูลผู้บริหาร
 
        
    นายดอนเดช   กลางประพันธ์
    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า

     โทร 094 5307 92 4

 
                                                                                     


                 นายคำมี   ปัททุม                                        นายราชิวัฒน์   ปัททุม
       
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า                 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
                โทร 080 4038 06 8                                       โทร 084 5124 23 4


                                                                         
                                                     นายไข่มุข   ไตรยวงค์
                                                                เลขานุการ
                                                         โทร 099 7298 82 5
                                                       
                                                     นายสมเสริม   ละครไทย
                                                                 ที่ปรึกษา   
                                                          โทร 095 1780 35 0